[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستان انقلاب اسلامی

استان بوشهر

 

بسمه تعالی

 

شماره ١٧٨٧

تاریخ ۲۴ دی ۵۹

پیوست

 

اداره ثبت اسناد و املاک خورموج

چون کلیه اموال و منازل فرقه ضالهء و مضلهء بهائیت در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان بوشهر قرا گرفته بموجب این حکم لازم است اسناد زمین و باغات و منازل که بنام افراد بهائی‌ها ثبت شده بنام بنیاد مستضعفان بوشهر انتقال دهید

قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر مهر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر امضاء

[امضا]

[مهر رسمی]

بنیاد مستضعفان بوشهر

اداره ثبت اسناد بوشهر

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه راست صفحه]

اصل حکم در تاریخ ٣٠ دی ۵۹ [ناخوانا]

[ناخوانا] ثبت خورموج [اسم ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی] اداره اسناد املاک

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه چپ صفحه]

نسخه دوم حکم به اینجانب [تاریخ:] ١ بهمن ۵۹

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

در پرونده خورموج بایگانی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]