[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستان انقلاب اسلامی ایران

استان بوشهر

بسمه تعالی

شماره ١٧٨٧

تاریخ ۲۴ دی ۵۹

پیوست-----

 

اداره ثبت اسناد و املاک خورموج

چون کلیه اموال و منازل فرقه ضاله و مضله بهائیت در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان بوشهر قرار گرفته بموجب این حکم لازم است اسناد زمین و باغات و منازل که بنام افراد بهائی‌ها ثبت شده بنام بنیاد مستضعفان بوشهر انتقال دهید.

قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر.

[امضا روی مهر رسمی]

بنیاد مستضعفان بوشهر

اداره ثبت اسناد بوشهر

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

اصل حکم در تاریخ ٣٠ دی ۵۹ [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

نسخه دوم حکم به اینجانب ١ بهمن ۵۹

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]