[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بولتن نیوز

[تاریخ:] ۷ دی ۱۳۹۳

 

امروز از حقوق شهروندي سخن مي گويند تا فشار بر نظام جمهوري اسلامي را افزايش دهند

گروه سياسي - روزنامه اينترنتي راه ديگر در شماره ۲۶ آذر ۹۳ در مطلبي با عنوان در "حقوق شهروندى” خود سانسورى نکنیم به قلم محمدتقی کروبی به موضوع حقوق شهروندي فرقه بهائیان پرداخته است.

به گزارش بولتن نيوز، كروبي در اين مقاله با اشاره به سخنان  آیت الله بجنوردی در باب حقوق شهروندی بهائیان در خبرگزاری فارس نوشته است: اصل نوزدهم قانون اساسی با صراحت می گوید: "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

در اين رابطه محمد تقي كروبي بايد توجه داشته باشد كه اگرچه دراصول قانون اساسي تمام ايرانيان از هر رنگ و نژاد پذيرفته شده واز حقوق شهروندي و اوليه برخوردارند اما در صورتي كه يك گروه يا فرقه، مطالب و مسائل و تحولات و اتفاقاتي را مطرح نمايند كه با قصد تحت فشار قراردادن نظام و كشور و مسلمانان و زير سوال بردن حقوق بشر باشد، وظيفه حكومت است كه به تحليل موضوع بپردازد و اجازه ندهد كه حقوق اكثريت مردم مسلمان و ساير ايرانيان تضعيف و ناديده گرفته شود

چرا مدعيان حقوق بشر به مسائل ديگر در جهان امروز علاقه مند نيستندو تنها موضوع بهائيان ايران مورد نظر آنهاست؟

اين افراد وقتي در دولت و مجلس بودند از اين اظهارات نداشتند و اصلا فراموش كرده بودند كه ايران سرزمين اقوام و مذاهب مختلف است! اما حالا اينها را بهانه كرده اند تا فشار بر نظام وارد كنند. سابقه بسياري از افرادي كه امروزه در خارج كشور، اروپا و آمريكا در رسانه هاي مختلف در ارتباط با حقوق شهروندي، حقوق بشر و حقوق بهائيان باهدف تحت فشار قراردادن نظام جمهوري اسلامي و دولت روحاني، فعاليت مي كنند كاملا روشن است. اين افراد قبل از مهاجرت و سفر به آمريكا واروپا،هرگز در باب حقوق بهائيان مطلبي منتشر نكرده اند و عده اي از آنها برعكس امروز سخن مي گفتند!

جالب است كه حتي برخي از نويسندگان و حاميان حقوق بشر امروز قبل و بعد از انقلاب، خود جزو گروه هاي سياسي بوده اند كه از بهائيان انتقاد مي كردند و... اما امروز حامي حقوق بهائيان شده اند تا از اين طريق، توجه آمريكا و اسرائيل و اروپا و انگليس و... را جلب كنند.

اين نكات نشان مي دهد كه هدف اصلي اين افراد از طرح حقوق شهروندي و حقوق بشر توجه به حقوق انسان ها نيست بلكه آنها در واقع به دنبال آن هستند تا خود از دايره فعاليت هاي سياسي در داخل و خارج كشور حذف و سانسور نشوند واينها به دنبال طرح مسائل خود و افزايش فشار بر نظام هستند و دغدغه آنها نه بهائيان است نه ساير اقوام و رنگ ها و نژادها...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]