متن اعلامیه حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای حاج سید ابوالقاسم خوئی پیشوای جهان تشیع، دامت برکاته

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

حضرت مراجع و علمای اعلام ادامه الله برکاتهم. ملت غیور و مسلمان ایران.

 

حوادث اخیر موجب تأثر عمیق اینجانب گردید. با تألمات شدید روحی در سنین اواخر [ناخوانا] ناظر صحنه‌های اسف‌انگیز آن هستیم، ما در گرفتاری‌ها، مصائب، حوادث دلخراش و مبارزه [ناخوانا] برعلیه استبداد برای بدست آوردن حقوق و برطرف ساختن ظلم، خود را شریک می‌دانیم. [ناخوانا] سیاست دولتهای سابق پیروی از مرام استبداد، اهمال اراده ملی اسقاط شخصیت روحانیت، [ناخوانا] پا نهادن مقدسات دینی و مقررات مذهبی، پیروی از رفتارهای ضد انسانی و ضد اخلاقی و [ناخوانا] اسلامی عدم التزام به قانون اساسی و هیچگونه قانون دیگر تمام این اعمال نتایجی را [بوجود] آورده است که آثار شوم و اسف‌انگیز آن تمام کشور را فرا گرفته است.

ما در گذشته عواقب وخیم این نوع سیاست را به برنامه داران گوشزد نموده‌ایم. مراجع علما نیز در این باره نهایت جدیت را اعمال ولی متأسفانه از قبیل، زمامداران کمترین [توجهی] به آن نکرده‌اند.

دولت‌های ضد ملی برخلاف اصول شرعی و اخلاقی و برخلاف نص قانون اساسی دشمنان [ناخوانا] و ملت را فرقه ضاله بهایی و یهود و دیگر عمال بیگانگان کسانی را که بهیچوجه رابطه [ناخوانا] میان آنان و ملت ایران یافت نمی‌شد در مراکز حساس دولتی گماردند. موضوع فساد و [ریشه] دوانیدن آن در تمام مراحل اداری به‌قدری وسیع و واضح بود که زمامداران خود را مجبور [ناخوانا] اعتراف به آن دیدند. این مفاسد غالباً ناشی از روش مستبدانه زمامداران بوده که در طول [این] مدت به سبب عدم توجه به اصلاح وضع و رسیدگی به افکار عمومی ملت مسلمان ایران به [حوادث] تأسف‌آور اخیر منجر شد. اینجانب در این مدت مکرراً به برنامه‌داران لزوم اصلاح وضع [و] رسیدگی به حال مردم و خاتمه دادن به فساد اداری و اجتماعی و آموزشی و غیره را گوشزد نموده ولی متأسفانه نتیجه‌ای نگرفتیم. اینک که اوضاع کشور به‌صورت تأسف‌آور فعلی درآمده است از ملت شریف و غیور مسلمان خواستاریم که نه‌تنها وضع فعلی را در نظر گرفته بلکه آینده‌ای دور یا نزدیک را نیز مورد رسیدگی قرار دهند. از ملت می‌خواهیم با شجاعت قدم برداشته ولی [با] حفظ کامل موازین شرع و در تمام مراحل از علمای اعلام و قاطبه مراجع معظم تقلید تبعیت و پیروی کنند و در خلال مبارزه با ظلم و فساد مجالسی برای معترضین و سوء‌استفاده کنندگان باز نکنند. از دولت می‌خواهیم که از تجارب تلخ گذشته و حال استفاده کرده و در مقابل خواسته‌های مشروع و عادلانه علمای اعلام و مراجع تقلید و ملت غیور و مسلمان ایران تسلیم باشند. از علمای اعلام و مراجع تقلید دامت برکاتهم خواستاریم که در این روزهای حساس، دولت و مردم را به وظائف شرعیه خودشان آشنا نموده و نصیحت کرده و همگی را به احترام جان و مال مسلمین دعوت نمایند. خداوند همه را توفیق بدارد و اصلاح نموده و رفع نگرانی و موجبات آنرا از تمام مسلمین و کشور آنان بفرماید.

ابوالقاسم الموسوی الخوئی

ذیحجه الحرام ۱۳۹۸

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]