[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۹ – ۴ رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۴۷

[صفحه:] ۱۴

 

مدنی: آدمهای غیر مسئول نمیبایست در کار اشغال لانه جاسوسی آمریکا دخالت کنند!!...

...احمد مدنی نماینده فعلی مجلس شورا طی مصاحبهای با خبرنگار کیهان نظرات خود را پیرامون گروگان گیری، تحریم اقتصادی، پایگاههای امپریالیسم در ایران و ... اعلام کرد که عین مصاحبه ایشان را در زیر میخوانید...

...ج. قبلا يك زمانی رسم شده بود که چماق تکفیر میزدند به این عنوان که یارو «بهایی» است. چماق تکفیر غلط است. آن زمان هر کس کاری میکرد چماق تکفیر شاهی میخورد و حالا چماق تکفیر آمریکایی. اینها درست نیست و همه غلط است. اين يك ابزاری است که نوعی فاشیسم بوجود میآورد. کشور نظم و ترتیب میخواهد. مردم باید خودشان کسانی را که میخواهند انتخاب کنند و کلیه کارهای مملکت را بدست آنها بسپارند. الآن که این هرج و مرج بدتر است و بیشتر بهانه بدست آمریکا میدهد. هر کس که مسئول انجام امری میشود نظم و ترتیب را هم خودش باید تأمین کند و دیگر حاشیهای و زاویهای همه در امور کشور دخالت نکنند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]