[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسمی

[تاریخ:] ۱۲ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۰۷۷

 

آگهی رسمی

طبق نامه شماره ۸۴/ ۱۳۰- ۲۸ تیرماه ۱۳۳۴ شرکت سهامی نونهالان پیوست صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۵ تیرماه ۱۳۳۴ آقایان حسین محبوبی – سید محسن اساسی – کاظم کاظمزاده – سیدعلی قدس جورابچی – عنایت‌الله بستانی – یوسف قدیمی- محمود انور بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و تیمسار هدایت‌الله سهراب و آقای احمد مجیدی بسمت اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال و آقایان حسین خدادوست و داود قاطان و عنایت‌الله فائز بسمت بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده‌اند و برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶ تیرماه ۱۳۳۴ آقای عنایت‌الله بستانی بسمت مدیر عامل شرکت تعیین و کلیه چکها و اوراق بهادار را مدیر عامل باتفاق یکی از آقایان سید محسن اساسی و سیدحسین محبوبی و سیدعلی قدس جورابچی امضاء مینماید.

پ ۳۴۱۶

رئیس اداره ثبت شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]