[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

 

بسمه تعالی

و اذا حکمتم بن الناس ان تحکموا بالعدل

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

شماره ۸ / ۲۹ – ۷ – ۱۱۶

پیوست -----

 

آقای عزیزا [لله]. فردوسیان مهدی‌آبادی فرزند پدر: فتح ا [لله]. مادر: نصرت، کارمند / کارگر شماره [حذف شده] شماره شناسنامه [حذف شده]، تاریخ تولد، [حذف شده] محل تولد [حذف شده]، بر اساس رای هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت باستناد ماده ۲۹ بند ۸ قانون بازسازی مصوبه ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی:

به جرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت (که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند).

به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد.

 

هیات بدوی

شماره ۷

[امضا روی مهر رسمی]

 

تهران –[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]