[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

هیئت بدوی اول

بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

 

[مهر:] محرمانه

 

بسمه تعالی

و اذا حکمتم بین الناس ان یحکموا بالعدل

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۶۱

شماره: ۱۰۳۲

پیوست -----

 

برگ اعلام رأی

مشخصات مجرم:

نام – نام خانوادگی عطاءا [لله]. اروجی هروی نام پدر علی‌اکبر، شماره شناسنامه [حذف شده] ، صادره از [حذف شده]، محل تولد [حذف شده]، تاریخ تولد [حذف شده]، شماره کارمندی [حذف شده]، واحد مربوطه شرکت ملی گاز

موارد جرم

١- عضویت در فرقه ضاله بهائیت

رای صادره

برابر اطلاع واصله دائر بر عضویت آقای عطاءا [لله]. اروجی هروی در فرقه ضاله بهائیت و احضار وی از طرف هیئت بدوی شماره ۱ طی نامه شماره ه ب ۱ / ۲۰۵ مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۱ به امور اداری شرکت ملی گاز و نامه جوابیه از طرف آن اداره طی شماره ک ا ر الف الف ۲ / ۱۴۶۹ مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱ مبنی بر مشخص نمودن محل سکونت نامبرده، لذا هیئت بدوی با توجه به ماده ۳۹ قانون بازسازی بعلت عدم حضور مشارالیه تصمیم به رای غیابی گرفت و به استناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون مزبور و مفاد تلفنگرام شماره ه ع ن ۱۰۰۲۷۵ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱ هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی آقای عطاءا [لله]. اروجی هروی را به اتفاق آرا به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت (موضوع بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون فوق الاشعار) محکوم نمود.

ضمناً این حکم از تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۶۰ لازم‌الاجرا است.

مهر و امضاء

[امضا روی مهر رسمی]

 

نسخه اول: امور اداری شرکت ملی گاز

نسخه دوم: به آقای عطاءا [لله]. اروجی هروی

نسخه سوم: بایگانی پرونده

نسخه چهارم: دفتر وزیر نفت بانضمام خلاصه پرونده

نسخه پنجم: هیئت عالی نظارت بانضمام خلاصه پرونده

 

 

جهت درج در پرونده و تسویه حساب پیرو نامه شماره ه ب ا / ۲۰۵ مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۱ توسط امور اداری مربوطه ابلاغ شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]