[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

رأی شماره ۱۱۴

مورخ ٢٨ بهمن۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان اتهام: عضویت در فرقه بهائیت

 

گردشکار: پرونده اتهامی آقای سهراب نام خانوادگی: دوستدار فرزند:عطااله متولد سال: [ناخوانا] شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از: تهران با عنوان پست سازمانی: بازنشسته سابقه کار:- مدرک تحصیلی: لیسانس ، متأهل/مجرد، که در تاریخ صدور رأی در وضعیت بازنشسته --×-- قرار داشته در جلسه مورخ ٢٨ بهمن۶۹هیئت به شرح صورتجلسه تعظیمی مورد رسیدگی قرار گرفت و با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده با توجه به افراد متهم--×-- و مدافعات متهم--×--، تخلف --×-- منتسب به متهم برای هیأت محرز و منطبق است با:

١-عضویت در یکی از فرقه ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند موضوع بند ١ ماده ١٩

رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند  ۱۳۶۵. لذا متخلف به استناد بند: - ماده: ١

قانون مذکور به: انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.

تذکر: این رأی باستناد ماده ١٣ قانون مزبور قابل‌تجدید نظر میباشد و محکوم علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به نشانی: اداره کل کارگزینی تسلیم نماید در غیر اینصورت به استناد تبصره ١ ماده ۴قانون یادشده این رأی از تاریخ انقضا‌‌ء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.%

[امضا]

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

[ناخوانا]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]