[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره ۱

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

رای شماره ۱۱ تاریخ ۲۱ مهر ۶۱

مرجع رسیدگی: هیئت بدوی و بازسازی و نیروی انسانی مجتمع فولاد مبارکه

نوع اتهام اعتقاد به فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای فاروق نام خانوادگی ایزدی نیا فرزند عزیز ا [لله]. متولد سال ۱۳۲۹ شماره شناسنامه ۲۸ صادره از کرمان پست سازمانی کارشناس سابقه کار از ۲۸ آذر ۵۶ محل کار دفتر ترخیص و ترابری بندرعباس شماره پرسنلی مستخدم ۸ [ناخوانا] (شماره پرونده) تحصیلات لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی متأهل توسط هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت در جلسه مورخ ۲۰ مهر ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رای خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

«رای هیئت»

با توجه به اقرار متهم و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم به نظر هیئت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با اعتقاد به فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم می‌گردد. این رای به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قابل پژوهش است.

 

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر می‌باشد.

هیئت بدوی: [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]