[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

بسمه تعالی

تاریخ ١٧ آذر ۶۰

شماره ۲۰۳۶۱

پیوست-----

 

اداره کل کار و امور اجتماعی

اداره کار و امور اجتماعی

نظر باینکه طبق بند ٨ ماده [ناخوانا] قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مجازات عضویت فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و با عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود و باستناد مفاد ماده ۵۸ قانون مذکور مقررات یاد شده در مورد کلیه کارکنان (اعم از مشمولین قانون کار با قانون کار کشاورزی و غیره) مؤسسات دولتی و کارخانجات و بانکها و شرکتها و مؤسسات مشابه دولتی یا وابسته بدولت، ملی شده و مصادره شده لازم‌الاجراست لذا مراجع [ناخوانا] اختلاف [ناخوانا] ‌کارکنان اخراجی واحدهای بالا که عضویت آنان در فرق ضاله و سازمانهای فوق‌الذکر [ناخوانا] و محرز میباشد خودداری نمایند. ک

حسن معتمد رضائی

معاونت نظارت بر روابط کار [امضا]

فتوکپی به: کلیه شرکتهای تابع – گروه صنایع خودرو – گروه صنایع فلزی جهت ابلاغ به شرکتهای تحت پوشش خود.

سرپرست هیئت عامل [امضا]

بهروز شجاعان

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

صنایع چوب و کاغذ ایران

شماره ۳۸۳۴ تاریخ ۵ دی ۶۰

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شماره بخشنامه ٩١٨٧٧/ ١٢٣٢ [تاریخ:] ٢٣ آذر ۶۰

[مهر ناخوانا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]