[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هیئت بدوی اوّل بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

بسمه تعالی

[مهر :] محرمانه

تاریخ ١ تیر ۱۳۶۱

شماره ۱۰۲۴

پیوست

 

وَ اذِا حَکَمتُمُ بَین النّاس اَن تَحکمُوا بالعَدل

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

برگ اعلام رأی

مشخصات مجرم:

نام – خانوادگی ایراندخت اختر یزدی نام پدر محمد شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از مشهد محل تولد مشهد تاریخ تولد ۱۳۱۴ شماره کارمندی [حذف شده] واحد مربوطه: پخش بهار (بازنشسته)

موارد جرم

١ – عضویت در فرقه ضاله بهائیت

٢ –

٣ –

۴

۵

۶

رأی صادره

برابر اطلاع واصله دائر بر عضویت خانم ایراندخت اختر یزدی در فرقه ضاله بهائیت و احضار وی از طرف هیئت بدوی و حضور و اعتراف کتبی نامبرده به عضویت در فرقه مزبور هیئت بدوی باستناد بند ٨ ماده ٢٩ قانون بازسازی مصوب ۵ مهر ۶۰ مجلس شورای اسلامی و مفاد تلفنگرام شماره ه ع ن – ١٠٠٣٠٠ مورخ ۲۶ اردیبهشت۶۱ هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی خانم ایراندخت اختر یزدی را به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت (موضوع بند ١١ ماده ٢٠ قانون فوق الاشعار) محکوم نمود.

ضمناً این حکم از تاریخ ١٩ مهر ۶۰ لازم‌الاجرا است.

 [امضا روی مهر رسمی]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

نسخه اول: امور اداری شرکت ملی نفت ایران

نسخه دوم: به خانم ایراندخت اختر یزدی

نسخه سوم: بایگانی پرونده

نسخه چهارم: دفتر وزیر نفت بانضمام خلاصه پرونده                                                                                  

نسخه پنجم: هیئت عالی نظارت بانضمام خلاصه پرونده

جهت درج در پرونده و تسویه حساب توسط امور اداری مربوطه ابلاغ شود

رأی فوق ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ قابل پژوهش است

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]