[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان شهرستان محلات

شماره ٢٢١٣-۵-٧١

تاریخ ٣٠ خرداد ۶۳

پیوست

 

بسمه تعالی

برادر سید کاظم حق گو – کروگان جاسب

ضمن عرض سلام و آرزوی طول عمر برای رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و پیروزی نهائی لشگر اسلام بر کفر جهانی عطف بنامه مورخه ٢ اردیبهشت ۶۳ شما در رابطه با اموال ورثه احمد محبوبی طلی حکمی اعلام گردیده. چنانچه افرادی که در ایران ساکن باشند و متواری نباشند میتوانند اموال خود را خودشان تصرف نمایند ضمناً تاریخ ٢ اردیبهشت ۶۳ با آنها تماس تلفنی گرفته شد و موضوع تذکر داده و یک مرتبه دیگر هم تلفن نمودیم. لیکن هنوز شکایت یا نامه‌ای بدفتر بنیاد نرسید لذا چنانچه افراد غیر مسلمان (بهائی) هم در ایران باشند و علیه جمهوری اسلامی توطئه نکنند اموالشان محترم و در اختیار خودشان قرار میگیرد با توجه به مطالب ذکر شده خودشان باید از فروش و حیف و میل اموال خود دفاع و جلوگیری نمایند و چنانچه در ایران نیستند یا متواری هستند مرقوم فرمائید تا بنیاد نسبت به وظایف خود عمل نماید. %

سرپرست بنیاد مستضعفان شهرستان محلات

سید مصطفی صدری

[امضا روی مهر رسمی]

٣٠ خرداد ۶۳

رونوشت

ورثه احمد محبوبی تهران جهت اطلاع

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]