[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان

 

تاریخ: ۱۱ اسفندماه ۷۰

شماره: ۲۴۶۲۵

پیوست:

 

ماه مبارک رمضان نزدیک شد در این ماه خودتان را تقویت کنید بقوتهای روحانی

حضرت امام خمینی (ره)

 

دفاتر اسناد رسمی شماره ۴-۶-۸-۹-۱۰-۱۱ بندرعباس و ۱۴ بندر خمیر

نظر باینکه باستناد احکام شماره ۱۷۰۳ – ۱۵ تیر ۲۳۱٠۰ - ۲۰ شهریورماه ۷۰ دادگاه انقلاب اسلامی استان هرمزگان و شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ششدانگ پلاک‌های ۱/۱۱۵۷ و ۱۱۵۷ و ۵/ ۱۵۳ بنام آقای محمود رفعتی و فرزندان و وراث وی صادر و تسلیم گردیده است به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) دفتر هرمزگان صادر شده است. اسناد مالکیت قبلی باطل و اسناد مالکیت جدید بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان صادر گردیده مقتضی است در موقع مراجعه به آن دفترخانه از طرف مالکین قبلی اسناد مالکیت صادره قبلی را جهت ابطال به این اداره ارسال نمائید. ع

 

محمد طیب سلطانی

رئیس ثبت شهرستان بندرعباس

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]