به تاریخ: ۲۶/۷/۲۹

 

مقام منیع نخست وزیر محبوب ایران، جناب آقای رزم‌آرا دام بقائه العالی، رونوشت وزارت کشور، رونوشت بانک ملّی ایران، رونوشت فرمانداری شهرکرد، رونوشت شهربانی شهرکرد

فرمانداری محترم شهرکرد

به طوری که مشاهده شده چندی است یک عدّه بهائی از اطراف به این محلّ آمده، قریباً تشکیل محفل می‌دهند و از قرار، ریاست آنها به عهدهٴ آقای اشراقی رییس بانک ملّی می‌باشد. چون این قبیل تشکیلات باعث گمراه شدن اشخاص عامّی و بی‌سواد است و ممکن می‌شود کم‌کم منجر به پیش‌آمدهای سوئی شود و نیز چند شب قبل هم جلسهٴ آنها به وسیلهٴ پاسبان مأمور شهربانی مشخّص گردیده، مستدعی است آنهایی که مأمور دولتی هستند، اقدام لازم معمول و نسبت به دیگران از قبیل رایکا[۱] نجّار و قلیلی حلبی‌ساز و برادرش و یحییٰ شمّاعی[۲] و غیره اقدامی شود که به محلّ اصلی خود برگردند.[۳] 

امضاء: امرالله سجادی، ابراهیم کوهی، احسانی، رییسی، فتح‌الله کوهی، عبدالله محمودیان، خدارحم آل‌ابراهیم، محمود کرمی، نصرالله محمّدیان، حسن کریمی، حیدر فتحی، کسرایی، برات‌علی فتّاحیان، محمّد رییسی، عبدالرّحیم هادیان، مصطفیٰ میرزمانی، محمّد صدری، میرزاعلی آل‌ابراهیم، رحیم غفّاری، هدایت‌الله آل‌ابراهیم، سجّادی و چند نفر دیگر.

رونوشت مطابق اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: دایکار.

٣- نام درست این شخص یحییٰ روشن و نام کوچک برادران قلیلی غلام‌رضا و عبدالرّضا بوده است.

۴- در همین پرونده سندی موجود است که نشان می‌دهد درست یک ماه بعد که ماجرای بروجن و آتش زدن محفل و منازل بهائیان به وجود می‌آید، وزارت کشور این تلگراف را طیّ شمارۀ ۱۴۷۶۵ ۲۷/۸/۱۳۲۹ برای بانک ملّی ایران ارسال می‌کند تا دربارۀ رییس بانک ملّی شهرکرد تصمیم بگیرند!