[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ [ شمارۀ: ۵۲۳۶ ]؛ تاریخ: ۲۷ بهمن ۲۸؛ گزارش گلپایگان

 

ساعت ۱۷ امروز حجّت الاسلام آقای ابوالقاسم محمّدی، امام جمعهٴ گلپایگان به اتّفاق ۲۴ نفر به تلگراف‌خانه آمده و با مخابرهٴ تلگرافاتی به مقامات عالیه و مراجع تقلید به مرکز و قم، تقاضای جلوگیری از تبلیغات بهائی و استخلاص زندانیان کاشان را نموده و خیال تحصّن داشتند. ضمناً مراتب را تلفوناً آقای فرماندار اطّلاع داده بودند. همان ساعت در تلگراف‌خانه حضور به هم رسانیده و متّفقاً آقایان را به مراحم اولیای معظّم دولت امیدوار نمودیم و بالنّتیجه از تحصّن خارج شدند.

پیرغیبی

 

[حاشیهٴ ۱:] عطف به سابقه اقدام شود و باید قاتلین شدیداً مجازات شوند. دین اسلام اجازه قتل و وحشی‌گری نمی‌دهد و تحصّن فایده ندارد. ۲۵/۱۱.

[حاشیهٴ ۲:] فوری است، ۳۰/۱۱.

[حاشیهٴ ۳:] آقای اعتماد، ۱/۱۲.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]