[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ شهریور ۱۳۲۷ ]

 

هر دم از این باغ بری می‌رسد    تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

دول قوی برای استعمار ملل ضعیفه انواع ستم جاری می‌کنند. بزرگ‌ترین ظلم و ستم آنها پایمال کردن حقّ و از بین بردن اخلاق فاضله و حقایق علمی است. در ایران پیش‌قراولان استعمار گاهی شیخی‌گری و برخی بهائی‌گری و صوفی‌گری و امثال‌ ذلک برای محو حقایق اسلامی ایجاد و ترویج می‌کنند و بعد از نشر این خرافات مبلّغین کاتولیک و پروتستان خرافات قرون وسطیٰ را یعنی خدا از آسمان آمده و به شکم زن رفته و از رحم آن بیرون آمده و طفل شده و بزرگ گشته و خر دزدیده و خسته شده و روی خر سوار شده و به جرم دزدی، دارش زدند و مدفونش کردند و دوباره زنده شده و از قبر بیرون آمده و مابین مردم خورده و آشامیده و به آسمان رفته و دست راست پدر نشسته و خودش عین پدر و هر دو عین روح‌القدس و هر سه یکی هستند و یک سه تا است و نه سه تا از یکتا و نه یکتا از سه تا جدا است. مبلّغین و کشیش‌های مسیحی چنین خدایی را در قرن بیستم بر مردم ایران که مهد توحید خالص و فلسفه‌های اسلامی است، می‌خواهند تحمیل بنمایند. اخیراً مستر میلر امریکایی به اتّفاق یک نفر شیّاد خراسانی به یزد آمده و به طور هدیه از آمریکا برای یزدی‌ها چنین خدایی را همراه آورده و در کلیسیا چنین خدایی را در معرض نمایش می‌گذارد در مقابل قرآن کریم که خدا را به این طریق ستایش می‌کند (هو الاوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن و هو بکلّ شیء علیم). این مبلّغ محترم برای مذاکره با اهل علم به هیچ‌وجه حاضر نیست و ساده‌لوحان را با کارت دعوت می‌کند که چنین خدایی را به آنها تقدیم نماید. چون هیأت اسلامی از این‌که مهمان تازه وارد اجابت دعوت و مذاکرات بنماید مأیوس است، از حضرت آیت‌الله آقای خالصی، دامت برکاته، استدعا کرد هم‌چنان که بهائی‌گری و شیخی‌گری را تشریح فرمودند، مسیحیّت کنونی را توضیح و تشریح بفرمایند و قرار بر این شد که از ساعت شش بعد از ظهر هر روز در مسجد ملّا اسمعیل به منبر رفته و مردم را به مسیحیّت کنونی آشنا بفرمایند و خرافی بودن این عقیده را توضیح و تشریح کنند. از اهالی دعوت می‌شود که در مجلس مذکور حضور به هم رسانند و فرق مابین حقایق و خرافات و اسلام و غیر اسلام [را] بفهمند. اگر جناب مستر میلر برای مکاتبه و مذاکره حاضر بشوند، هیأت اسلامی بسیار ممنون خواهد شد و اگر چیزی به جز خرافات نداشته باشند، حقیقتاً هم ندارند، بیشتر از این زحمت نکشند و بدانند در مقابل حقایق اسلام خرافات قرون وسطیٰ نمی‌تواند عرض‌اندام کند.

هیأت اسلامی یزد، مهدی شریعتمداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]