[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ضمیمهٴ روزنامهٴ ناصر

[آبان ۱۳۳۰]

 

هوالمعین

من همان دم که وضو ساختم از چشمهٴ غیب چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که بود

آری، از روز ورودم به یزد و قیام علیه مرتجعین و فرقهٴ ضالّهٴ بهائیه، پیش‌بینی کرده بودم این فرقهٴ ناپاک که پنجاه سال مقدّرات کشور اسلامی را به دست گرفته و با جان و مال و دین مسلمان‌ها بازی می‌کرده‌اند، از دادن هیچ‌گونه نسبت خودداری نمی‌کنند. خوش‌بختانه دیشب گذشته اعلامیّهٴ ضمیمهٴ روزنامهٴ طوفان که مدیر او معلوم است از چه سرچشمه‌ای آب می‌خورد، به کمک روهنی یگانه نمایندهٴ شرکت غاصب نفت در یزد انتشار داده و در آن‌ چنین قلم‌فرسایی شده که ورود این بنده به یزد موجب توهین به مسلمین و روحانیّون گردیده. خیر اشتباه کرده‌اید، ورود بنده به یزد باعث نابودی مرتجعین و فرقهٴ ضالّهٴ بهائی است و به یاری پروردگار تا این دو فرقه را نابود نکنم و برای همیشه ایادی عمّال شرکت غاصب نفت را از سر مسلمین یزد کوتاه نکنم، از پای نمی‌نشینم. در خاتمه متذکّر می‌شوم ابداً اظهار نکرده‌ام نمایندگی حضرت آیت‌الله بروجردی را دارم، فقط در نایین تلگرافی از حوزهٴ علمیّهٴ قم به توسّط حجّت‌الاسلام جناب آقای صدوقی به این بنده رسید که مطابق خواست اهالی حرکت به یزد و مشغول مبارزه علیه خائنین و ظالمین گردم و عین تلگراف موجود است.

بندهٴ خدا، محمّد احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]