[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٣ شهریور ١٣۵٩

 

اعلامیه محفل مقدّس روحانی ملی ایران

یاران ثابت قدم و ممتحن جمال ابهی در مهد امرالله ملاحظه فرمایند.

حمد و ثناء محبوب عالیمان را که در این احیان پر ابتلاء چنان ثابت و استقامت و همت و شجاعتی بستایندگان اسم اعظمش در کشور مقدس ایران عنایت فرموده که هر یک در مقابل بلایای وارده و تضییقات متزایده چون جبل راسخند و بذیل توسل و تفویض و تسلیم و رضا متوسل و بوعده‌های صریحه الهیّه مطمئن و بعبودیت آستان مقدسش قائم و دائم و بزبان و مال باین بیت مترّنم.

گر تیغ بارد در کوی آن ماه                         گردن نهادیم الحکم لله

دوستان عزیز بعد از ظهر پنجشنبه سی ام مردادماه جاری که اعضای محفل روحانی ملی بهائیان ایران و دو نفر دیگر از یاران و یاوران جهت رسیدگی بامور روحانی جامعه بهائی و بررسی مسائل و مشکلات افراد جامعه که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از کار بیکار و یا از شهر و دیار خود آواره و بی‌خانمان شده‌اند اجتماع نموده بودند عده‌ای افراد مسلح هجوم نموده و همه آنانرا دستگیر و بمحلی که تاکنون معلوم و مشخص نشده است منتقل میکنند.

حاجت بتوضیح و بیان نیست که اعضای محفل روحانی ملی سالی یکبار از طرف نمایندگان جامعه بهائی انتخاب و برای مدت یکسال اداره امور روحانی و اجتماعی جامعه بهائی و هدایت و رفع مشکلات جوامع محلیه و نمایندگی این جامعه را در مراجع رسمی مملکتی عهده‌‌ دار میشوند و هر وقت که افراد انتخاب شده بعلل مجبره از ادامه این خدمت روحانی و افتخاری ممنوع و محروم شوند افراد دیگری بجای آنان انتخاب و وظایف مربوطه را عهده دار و بخدمتگذاری جامعه مفتخر میشوند.

پس از اطلاع از دستگیری و توقیف اعضاء محفل روحانی ملی مراتب تلگرافیاً بولاة امور و مراجع رسمی مملکتی اعلام و استدعای رسیدگی و رفع توقیف گردیده است که امید است مورد عنایت و اقدام اولیای محترم امور قرار گیرد و از عائله‌های این خادمین و همچنین افراد جامعه بهائی رفع نگرانی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]