[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

محمّد رسول الله و الذین معه اشدا علی الکفار رحما بینهم...

نهضت پر شکوه و با عظمت اسلامی امان با تمامی توان در حال تکامل و پیشرفت می‌باشد و امپریالیسم این مار زخم خورده و صهیونیزم این جرثومه کثافت و کشتار که محو کامل خویش را در این حرکت، آینده نگری می‌کند هر چند یکبار به انحاء مختلف سعی در از بین بردن و یا خنثی نمودن این جهش فرا گیر را دارد که در این راه از همه امکانات خویش سود جسته و استفاده می‌نماید.

از عوامل و ایادی خود در خارج از مرزها و مزدوران داخلی و نوکران سرسپرده و خائنش در داخل مرزها یعنی بهائیت مزدور این جاسوسان کثیف خائن که ماهیتشان از بدو بوجود آمدن مشخص بوده بمثابه یکی از پر ارزشترین مهره‌های داخلی امپریالیسم و صهیونیزم بین‌المللی می‌باشد به همین ترتیب چه قبل و یا بعد از انقلاب همواره وفاداری و سر سپردگی خود را به اثبات رسانیده است لذا گروه ما با عزمی راسخ تصمیم گرفته است بیاری خدای قادر توانا تا نابودی کامل این گروه مزدور همت گماشته و تا انتقام قتل و غارتها و کشتارها که بوسیله اربابان اینها یعنی ثابتیها، اعیادیها (دکتر مخصوص شاه؟)، هژبر یزدانی، ارتشبد جانی و معدوم (نصیری) و ایرج ثابتی و... صورت گرفته، نگیرد، دست بردار نبوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد ضمناً برای اطلاع ملت مسلمان جهت اثبات نوکری اینها شما را به کیهان روز دوشنبه ۳۱ شهریور ارجاع می‌دهیم که مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار که بالغ بر چهار میلیارد تومان می‌باشد مزد جاسوسی خود را از صهیونیزم گرفته و هنوز اشک فراقت برای این مزدوران می‌ریزند. لذا برای اولین بار این عمل خفیف به عنوان یک هشدار و اخطار به کلیه مسئولین این مکان و وابستگان کثیف این فرقه می‌باشد تا هر چه زودتر در تخلیه و تحویل آن به ارگانهای انقلابی اقدام نمایند و الا اقدامات بعدی شدیدتر خواهد بود و مسئولیت هر گونه پیشامدی متوجه گردانندگان این مکان می‌باشد. لذا از این تاریخ ۱۱ مهر ١٣۵۹ تا تاریخ ۲۰ مهر ١٣۵۹ مهلت داده می‌شود تا تخلیه کامل صورت گیرد. در پایان از مردم مسلمان منطقه و سپاه پاسداران خواهانیم که هر چه زودتر محل را به تصرف خود در آورند.

نابود باد امپریالیسم و صهیونیزم و مزدوران داخلی و خارجی آنها

پیروز باد انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی

گروه توحیدی رعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]