[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی بهائیان خرمشهر

نمره ۱۴۷

ضمیمه-----

تاریخ----- شهر-----١٢

مطابق ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۵۷

 

کمیته محترم انقلاب شهرستان خرمشهر

بهائیان که همواره خادم صدیق ملک و ملت میباشند و ادنیٰ مداخله‌ای در امور سیاسیه ندارند، بدینوسیله مراتب اطاعت خود را از دولت جدید اعلام داشته، توفیق اولیای امور را در استقرار نظم و عدالت که آرزوی دیرین این جامعه است از خداوند بزرگ مسئلت دارند.

محفل روحانی بهائیان خرمشهر و محافل منضمه

[مهر رسمی]

محفل روحانی بهائیان خرمشهر

دکتر ایرج بهی

[امضا]

موهبت الله شعاعی

[امضا]

رونوشت- رادیو تلویزیون خوزستان مرکز آبادان

رونوشت- رادیو نفت ملی آبادان

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

سواد - ساحت منیع محفل مقدّس روحانی ملّی بهائیان ایران شیداله بنیانه از نظر اطّلاع

ضبط شود

١٩ اسفند ۱۳۵۷

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]