[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اعلام موجودیت

انجمن اسلامی بیمارستان و زایشگاه میثاقیه

بمنظور حفظ دستاوردهای خونبار انقلاب اسلامی ایران و استمرار همیشگی آن تا رسیدن به جامعه توحیدی و اجابت دعوت امام خمینی مبنی بر وحدت و تشکیل در سایه تعالیم عالیه اسلام انجمن اسلامی بیمارستان میثاقیه موجودیت خویش را اعلام و پیوند ناگسستنی خود با دیگر انجمن‌های اسلامی ایران که بر مشی رهبری انقلاب گام سپردند ابراز میدارد.

اولین نشست این انجمن روز پنجشنبه از ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر ۱۸ مرداد  ۵۸ در محل بیمارستان برگزار میشود

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]