[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مشهد ۶ فروردین ۱۳۵۸

سرکار خانم دکتر جعفر زاده

بدینوسیله تشکیل کمیته مبارزه با فرقه ضاله بهائی را در دانشگاه فردوسی اعلام میداریم. نام شما بعنوان بهائی در دفتر این کمیته ثبت است. و کمیته نظارت کامل بر اعمال شما در این مرکز پزشکی را دارد. مستدعی است با رعایت دقیق موازین اخلاقی و انسانی و دینی و دین مبین اسلام بکار خود ادامه دهید. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب اعمال شما با خودتان میباشد.

کمیته مبارزه با فرقه ضاله بهائی در دانشگاه

صداقتی

[امضا]

 

فرستنده احمد عطائی صندوق پستی ۶۲ مشهد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]