[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

از طرف جامعه مبارزه با کفار بشما اخطار میشود که این آخرین باراست که بشما گفته میشود که این شهر را ترک کنید چنانچه در ظرف دو هفته نروید ریختن خون تو و عیالت از نظر ما حلال است و دو نفر سگ بهائی کمتر میشود آنچه باید بشما بیدین ها گفته شود بس است [ناخوانا] مبارزه و کشتن شماها باید انجام پذیرد شاید هم انشاءالله تبارک و تعالی در جلسات محفل که از تشکیل آن اطلاع داریم بحساب شما برسیم.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]