[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت سهامی توزیع نیروی برق استان لرستان

مدیر امور ۲ برق شهرستان خرم‌آباد

[آرم]

بسمه تعالی

شماره یک [ناخوانا]

تاریخ: ۲ تیر ۸۸

 

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی

«هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آن نماید علاوه بر پرداخت خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم می‌گردد»

آقای بهایی ساکن [حذف شده]

مالک یا متصرف یا استفاده کننده مربوطه

سلام‌علیکم

به شما ۲ دو روز مهلت داده می‌شود جهت خرید انشعاب و پرداخت خسارات وارده به دفتر حقوقی اداره برق شهرستان خرم‌آباد واقع در خیابان علوی مراجعه و فیش پرداختی را به مسئولین مربوطه تحویل دهید تا پس از طی مراحل قانونی دستور عدم پیگیری پرونده فوق صادر شود. در غیر آنصورت و پس از مهلت فوق اقدامات قضایی بعمل خواهد آمد./

رونوشت

نماینده حقوقی

سابقه

[امضا]

 

امور ۲ برق شهرستان خرم‌آباد

[امضا]

 

خرم‌آباد – خ علوی کوچه اداره برق

[عکس تلفن] ۹ - ۲۲۰۲۰۸۸

 

[عدد دستنویسی در وسط صفحه]

۵۳۵۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]