[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اینجانب محمود فروهر فرزند شکرالله دارنده شناسنامه [حذف شده]  صادره از آباده فارس در این ساعت که محکوم به اعدام شده و بر اساس اتهامات ناروا و خالی از حقیقت محکوم کرده‌اند ایمان و اعتقاد خود را به وحدانیت الهی و صدق رسالت کلیه پیامبران و ایمان و ایقان به قائمیت و مبشریت حضرت سید علی‌محمد باب و مظهریت کلیه الهی حضرت بهاءالله و جانشین آن حضرت ابراز و تصریح نموده، از خداوند متعال، مرا مشمول عفو خود قرار دهد

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین صفحه]

این نامه به‌صورت پاره پاره در جیب جناب فروهر بوده چنین استنباط می‌شود در حین نوشتن وصیت‌نامه مأمورین زندان متن این وصیت را مغایر با خواسته‌های خودشان مشاهده کردند از دستش گرفته و پاره کردند و وصیت‌نامه دیگری تکلیف به تنظیم نمودند

 

مرحوم فروهر هم این نامه‌های پاره شده را جمع‌آوری نموده در جیب خود گذاشته و پس از شهادت در جیب ایشان پیدا شد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]