[اطلاعات شخصی افراد حذف‌شده است]

 

بسمه الحاکم علی ماکان و ما یکون

از توام و بتو آمدم قلبم را بنور معرفتت منیر فرما

در تاریخ ۲۶ خرداد ۶۳ حکم دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به استناد حکم صادره از شورای عالی قضائی باینجانب ابلاغ ضمن اطاعت و آگاهی کامل در اجرای حکم صادره [چهار خط حذف شده است]

بچّه های عزیزم داور ماندانا [ناخوانا]- شبدیز و هومن بهتر از جانم مادر عزیزم زهرا که از زندانی بودن من بی اطّلاع است کلّیه خواهرانم و برادر عزیزم که در گنبد بخاطر بهائیت زندانی است و همچنین از کلّیه فامیل در این لحظات آخر خداحافظی نموده و همه را بخدا میسپارم و صحبت دیگری ندارم خانم نیر پارسا همسر محبوب و مهربانم را نیز بخدا میسپارم و از کلیّه دوستان و برادران که در سپاه و زندان وکیل‌آباد بایشان بنحوی ازآنجا زحمت دادم تشکّر نموده و دست همه را فشار میدهم و خداحافظی میکنم دیگر مطلبی ندارم ساعت ۸۵۹ مورخه ۲۶ خرداد ۶۳

۴۹۰۴۲ [ناخوانا]

نصرت‌الله وحدت

[امضا]

[اثر انگشت]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]