[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

همسر عزیزم

پس از عرض سلام و اظهار محبت و تشکر از زندگی مشترکمان چون امشب ما را اعدام مینمایند و به هیچوجه هم حاضر نشدند حکم مربوطه را بما نشان بدهند لذا ضمن خداحافظی از تو و اقوام مادرم را به تو میسپارم اگر مایل بود به او کمک کن والا نزد نوه‌های خود برود سلام و تحیت محبت‌آمیز مرا به کلیه دوستان ابلاغ نما. من خوشحالم که با اعتقاد بدیانت مقدس بهائی جام شهادت را می‌نوشم بیش از این باعث دردسر تو نمی‌شوم. از دوری من زیاد بخود ناراحتی راه ندهی.

قربانت

همسرت

دکتر فیروز نعیمی

[امضا]

٢٣ خرداد ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]