[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی و صورتمجلس

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

صفحه -----

شماره-----

خواهان -----

خوانده -----

خواسته -----

تاریخ روز اوّل تیر ۱۳۶۰

جزوه دان -----

پرونده -----

 

همسر عزیزم اعظم امروز اوّل تیر ۱۳۶۰ ساعت ۶ بعدازظهر برای انجام تیرباران مرا احضار کرده‌اند و ساعتی بعد مرا اعدام خواهند کرد . حال اراده الهی که به این سرنوشت تعلق گرفت نهایت رضایت را دارم من فقط بخاطر اینکه بهائی هستم اعدام میشوم و هیچگونه اتّهام دیگری که دادگاه مرا متهم کرده و بعد محکوم نموده مورد قبول اینجانب نیست من امیدوارم هستم خدمات من در جامعه بهائی مورد قبول حق قرار گیرد با این نامه از شما خداحافظی میکنم از قول من از پسران من وحید و  وحدت و وداد خداحافظی کنید و همیشه مشوق آنها در راه خدمت به عالم انسانی باشید.

اگرچه علاقمندم اسامی خواهران و برادران خودم و شما و کلیه بستگان و دوستان را یکایک بنویسم ولی فرصت کافی نیست خواهشمندم بآنها بگوئید که اسم همه آنها در این لحظه بخاطر من هست و هیچکس را فراموش نکرده‌ام و از اینکه در این نامه اسم آنها ذکر نشد معذرت بخواهید همانطوریکه میدانید من گناهی جز خدمت به جامعه بهائی ندارم بنابراین پس از اعدام من مسلماً برای گرفتن جسد من بشما اطلاع خواهند داد. استدعای من اینست که ناراحت نشوید و هیچیک از شماها لباس سیاه نپوشید و خوشحال باشید در این لحظات که من مشغول نوشتن این نامه هستم بسیار حالت روحی خوبی دارم و آقایان فرنوش و مودّت هم در کنار من نشسته‌اند و مشغول نوشتن نامه هستند وسایلی که در زندان دارم قطعاً بشما خواهند داد یک بسته چک در کیف چمدان من است اگر چیزی از زندگی من باقیمانده بهر ترتیبی که مقتضی میدانید عمل کنید در خاتمه مجدداً استدعا میکنم بخاطر فقدان من ایجاد ناراحتی برای خودتان نکنید و از تمام علاقمندان من بخواهید که محزون نباشند و بخصوص روحیّه بچه‌ها را همانطوریکه همیشه تقویت میکردید تقویت کنید که بزندگی عادی خود ادامه بدهند در خاتمه تکبیر اینجانب را بهمه دوستان و احباء ابلاغ نمائید.

قربانت

علویان

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

آخرین نامه شهید مجید مهندس علویان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]