[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت ملّی نفت ایران

مناطق نفت‌خیز

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

شماره ۱۰۵۵۱/دز/۵۹

تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۹

پیوست

بنام خدا

آقای عزت‌الله مظلومیان

شماره ۴۱۵۷۹

موضوع: تعلیق از خدمت

طبق تصمیم مقامات دادستانی انقلاب و استانداری خوزستان بدینوسیله به اطلاع می‌رساند به علت استخدام غیرقانونی و وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از اول شهریور ماه ۵۹ ضمن قطع حقوق و مزایا تا تعیین تکلیف از طرف مقامات ذیصلاحیت از حضور در محل کار خودداری نمائید.

چنانچه خود را به این فرقه منتسب نمی‌دانید مراتب را به‌صورت کتبی اطلاع تا پس از بررسی نسبت به تصمیم فوق‌الذکر تجدیدنظر گردد.

 

۹ شهریور ۱۳۵۹

محمدرضا شمالی

معاون امور اداری و مالی مناطق نفت‌خیز

[امضا]

[دو مهر رسمی]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

شرکت ملّی نفت ایران

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]