[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت: نیرو

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: آقای عزت اله

۴- نام خانوادگی: نیک جو

۵- نام پدر: ذبیح‌الله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان[حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: بیرجند

۸- تاریخ تولد:

روز ۲۷ ماه ۸ سال ۱۳۱۲

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: فوق‌لیسانس

رشته: زمین‌شناسی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: بازنشسته

۱۱- رسته: -----

رشته: -----

طبقه: -----

۱۲- گروه: یازده ۱۱

۱۳- پایه: یازده ۱۱

۱۴- واحد سازمانی: -----

۱۵- محل خدمت:

شهرستان تهران استان مرکز

۱۶- مجوز

تاریخ: -----

شماره: -----

۱۷- نوع حکم: انفصال دائم از خدمات دولتی (قطع حقوق بازنشستگی)

۱۸- شرح حکم:

بر اساس رأی شماره ۱۶ مورخ ۲۲ فروردین ۶۲ و نامه شماره ۲۴۰ / ب. مورخ ۲۲ فروردین ۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نیرو مصوبه ۵ / مهر ۶۰ به‌موجب این حکم و به استناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون مذکور از تاریخ ۱۶ فروردین ۶۲ از خدمات دولتی و وابسته به دولت منفصل و حقوق بازنشستگی شما موضوع حکم شماره ۴۱۱ / ۱۷۰۴۲ مورخ ۲۴ آذر ۵۸ قطع می‌شود.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، [ناخوانا] ----- ریال پس از وضع [ناخوانا] -----قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱۶ فروردین ۶۲

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲

شماره: ۶۱۱ / ۴۶۷۰ /[ناخوانا] ۶

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: حسن غفوری

عنوان پست ثابت سازمانی: وزیر نیرو

امضاء: [امضا]

[مهر رسمی]

نسخه: مستخدم د/

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]