[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دانشگاه آزاد ایران

دانشگاه ابوریحان

مدرسه عالی ترجمه

مدرسه عالی شمیران

دانشکده دماوند

پژوهشکده فرهنگ ایران

دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

 

شماره: ۳۰۱۶

تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۶۳

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

آقای یزدان بخش قرائی نژاد

پیرو نامه شماره ۲۳۷۱- ۲۶ مرداد ۱۳۶۳ مبنی بر اعلام عدم وابستگی خود به فرقه بهائی، بنا بر اقرار کتبی شما مبنی بر ادامه سرسپردگی به فرقه غیرقانونی بهائی و تحقیقات این شورا از این تاریخ به‌ طور قطعی از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌گردید و موظفید که کلیه وام‌های دریافتی خود را تا این تاریخ به صندوق رفاه دانشجویان مسترد گردانید.

 

[امضا روی مهر رسمی]

دبیر شورای پذیرش

مجتمع ادبیات و علوم انسانی

ساختمان مرکزی تهران ۱۵- [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]