[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران

مناطق نفت‌خیز

 

شماره: ۰۳۱۹/ گ ز /۵۹

تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۵۹

پیوست:

بنام خدا

آقای: عین اله صداقت

شماره: [حذف شده]

موضوع: تعلیق از خدمت

طبق تصمیم مقامات دادستانی انقلاب و استانداری خوزستان بدین‌وسیله باطلاع میرساند بعلت استخدام غیرقانونی و وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۵۹ ضمن قطع حقوق و مزایا تا تعیین تکلیف از طرف مقامات ذیصلاحیت از حضور در محل کار خودداری نمائید.

چنانچه خود را باین فرقه منتسب نمیدانید مراتب را بصورت کتبی اطلاع تا پس از بررسی نسبت به تصمیم فوق‌الذکر تجدیدنظر گردد.

۲۸ شهریور ۵۹

محمدرضا شماسی [امضا]

معاون امور اداری و مالی مناطق نفت‌خیز

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]