[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضرت آیت العظمی حاج سید عبدالحسین دستغیب رهبر عالیقدر استان فارس دامت [العمره]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ۴۴۷۰ [؟]

تاریخ ۲۶ تیرماه ۵۸

 

محترماً باستحضار عالی میرساند.

بر هر فرد مسلم و ایرانی واجب است در این موقع که ملت مستضعف به رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران پیروز شده افرادی که به عناوین مختلف خود را ضدانقلاب معرفی می‌نمایند و محیط کار را گل‌آلود می‌نمایند باید شناسائی و دفع شر آنان گردد مخصوصاً افرادی که پیرو فرقه ضاله بهائیت هستند و باید محیط اداره از وجود چنین عناصری پاک شود.

یک نفر خانم بنام ویکتوره گلشن کارمند دخانیات با اینکه چندین بار باو نصیحت و اندرز داده شده که دست از بهائیگری و سم‌پاشی در اداره بردارد متأسفانه اثری نبخشیده است لذا از محضر مقدس آن جناب تمنا دارد که نسبت به دفع شر این عنصر ضاله و ضد اسلامی اقدام عاجلی مبذول فرمایند.

 

با تقدیم احترامات

[بیش از ٢٩ امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بسمه تعالی سرپرست اداره دخانیات چون ابقاء زن کارمند مرتده در آن اداره طبق گواهی امضاء کنندگان زیر موجب فساد است در اخراج او اقدام عاجل نمائید.

تاریخ ۲۲ تیر ۵۸ – [ناخوانا] سید عبدالحسین [دست غیب]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

امور اداری – اینجانب با انتقال بلاعوض خانم گلشن موافقت دارم با ایشان مذاکره و در [ناخوانا] ترتیب انتقال را بدهید.

[امضا] ۲۴ تیر

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]