[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

از- ستاد فرماندهی نیروی هوائی جمهوری اسلامی (بهداری)

به -ریاست بیمارستان مرکزی نیروی هوائی

درباره – پرسنل پیرو مسلک بهائی

پیرو شماره: ۹۷-۰۱-۱۶۰۰- [تاریخ:] ۶ مرداد ۵۹

برابر اعلام ستاد فرماندهی نهاجا (اداری غیرنظامیان) با استناد نامه شماره ۵۳-۰۴-۴۰۲- [تاریخ:] ۱۰ تیر ۵۹ آجودانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی مقرر گردیده است غیرنظامی ورقانیه بزم به مشخصات زیر از تاریخ ۱ مرداد ۵۹ از خدمت اخراج گردد دستور فرمائید نسبت به اخراج وی از تاریخ مزبور اقدام و یک نسخه ماده دستور مربوطه را باین بهداری ارسال نمایند تا در اینمورد اقدام لازم معمول گردد.

سرپرست بهداری نیروی هوائی جمهوری اسلامی سرهنگ دکتر دستغیب

[امضا]

نام نشان – ورقانیه بزم

نام پدر – حیدر

تخصص – بهیار

یکان – بیمارستان مرکزی

ستوان زندی ۲۵۶۴

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

[امضا]

 

۱۰۷ - ۰۱ – ۱۶۰۰

۲۷ مرداد ۱۳۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]