[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١-وزارت/موسسه: سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: خانم: طاهره

۴-نام خانوادگی: ایزدی

۵-نام پدر: اسماعیل

۶-شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد:

روز ۱۲ ماه بهمن سال ۱۳۱۸

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: پنجم متوسطه رشته: ادبی

۱۰-عنوان پست سازمانی: مسئول امور دفتری

۱۱-رسته: اداری و مالی رشته: مسئول امور عمومی طبقه: ۱

۱۲-گروه: ۴

۱۳-پایه: ۵

۱۴-واحد سازمانی: اداره کل تربیت بدنی استان فارس

۱۵-محل خدمت:

شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل فارس

۱۶-مجوز:

۱۷-نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸-شرح حکم:

بر اساس اعتراف و اقرار کتبی شما در ذیل نامه شماره ۳۷۵۱ / ۱ مورخ ۳۰ تیر ١٣۶۰ اداره کل تربیت بدنی استان فارس مبنی بر اعتراف صریح در اعتقاد به فرقه ضاله بهائیت باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت دولت اخراج و از تاریخ ۳۰ تیر ١٣۶۰ هیچ‌گونه سمتی در این سازمان ندارید.

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) – ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۳۰ تیر ١٣۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۶۰ شماره: ۱۰۷۱۸ / ۷

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: مصطفی داودی

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

امضاء [امضا]

۸ شهریور ١٣۶۰

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]