[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

از: دایره مخازن—شعبه خودروها

به: ف آ شماره ١ ارد

موضوع: کارمند فنی عطاالله عرفانی نجف‌آبادی

طبق اطلاع تلفنی از دفتر فرماندهی در مورخه چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ مقرر فرمودند: کارمند فوق‌الذکر از خدمت اخراج و مراتب را بوی ابلاغ نمایند. لذا مراتب زیر در باره مشارالیه بعرض میرسد:

کارمند [ناخوانا] فوق‌الذکر انباردار است و تاکنون وظایف محوله را بنحو احسن انجام و در این شعبه هیچگونه قصور و کوتاهی در مدت خدمت خود از مشارالیه مشاهده نکرده و با اینکه تا سال چهارم دبیرستان تحصیل کرده مع‌الوصف علاوه بر کار فنی انبار [ناخوانا] هم بوی تحویل داده شده که در هر دو کار بخوبی انجام وظیفه مینماید؛ که رضایت کامل از کار نامبرده حاصل است. ح

رئیس دایره مخازن سرهنگ ۲ رحیم [ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۸۵ / ۳ / ٠۳ / ۸۰۱ / ۱۵ - م

۲۰ بهمن ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]