[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ایرساکو

شرکت سهامی خاص

[آرم] شرکت ایرساکو

تهران مورخ: ۱۸ آذر ۱۳۵۸

شماره: ۸۰۰/ا م/ ب ف

بسمه تعالی

 

کمیته جمهوری اسلامی شهر صنعتی البرز

احتراماً در پاسخ نامه شماره ۵ سیار مورخه ۱۵ آذر ۱۳۵۸ آن کمیته محترم باطلاع می‌رساند که آقایان عطاءالله علیزاده، شهاب منصوری و بهنام موسوی از بهائیهای بسیار متعصب هستند که دائماً با کارگران مسلمان بحث‌های دینی داشتند و ذهن آنها را مشوب و ایمان و اعتقاد آنان را بمبانی مقدس اسلام سست می‌نمودند.

عین پرسش‌نامه هائی که به دست خودشان پر نموده‌اند همراه صورت‌جلسه اخراج نمودن آن‌ها که در حضور اعضای شورای رسمی کارگران انجام‌شده به پیوست ارسال می‌گردد.

از سوی دیگر اوضاع مالی کارخانه نیز رضایت‌بخش نیست و بیم این می‌رود که کارخانه تعطیل و همه کارگران بیکار شوند بنابراین منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که در برنامه‌های دقیق صرفه‌جوئی در امور مالی پیروان فرقه ضاله و موذی بهائی فدا شوند. البته اگر افراد فوق‌الذکر تابع یکی از مذاهب اهل کتاب (کلیمی- عیسوی یا زردشتی بودند) مورد احترام بودند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

دکتر سید احمد منصوری

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]