[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم – ع- ۳۲(۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱ – وزارت موسسه: سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: آقای سیروس

۴- نام خانوادگی: صمیمی درزیکاد

۵- نام پدر: شیرآقا

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان: [حذف شده]  استان فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱۲ ماه مرداد سال ۱۳۲۰

۹- بالاترین مدرک رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: سوم متوسطه رشته:

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: [حذف شده]

۱۱- رسته: کشاورزان رشته: تکنسین جنگل و مرتع طبقه: دو

۱۲- گروه: پنج

۱۳- پایه: نه

۱۴- واحد سازمانی: سرجنگلداریکل منطقه [حذف شده]

۱۵-محل خدمت: شهرستان: [حذف شده]  استان فرمانداریکل: [حذف شده]

۱۶- مجوز:

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرع حکم: نظر باینکه استخدام شما مغایر با بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام میباشد و مالاً بر خلاف مقررات بوده است لذا حکم استخدام اولیه شما از تاریخ صدور لغو و کلیه احکامیکه تاکنون درباره شما صادر گردیده است کان لم یکن تلقی میگردد. بدیهی است وجوهی را که تاکنون دریافت نموده اید مسترد نخواهد شد. ی

۱۹- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها:

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: با توجه بشرح حکم

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۶ تیر [۶۰]۱۳ شماره: ۱۶ / ۵۴

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سید محمد میرمحمدی [امضا]

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست حوزه معاونت وزارت کشاورزی و عمران روستائی در امور جنگل و مرتع

نسخه: مستخدم

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

حسابداری قائمشهر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]