[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

شورای مرکزی پذیرش

 

بسمه تعالی

 

حکم شورای مرکزی پذیرش

(این رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است)

 

تاریخ ۶ شهریور ۶۳

شماره ۵۲۹۶ – ۲/ش م

پیوست -----

 

آقای سعید صبحی نجف‌آبادی

دانشجوی رشته راه و ساختمان دانشگاه شیراز

پس از بررسی اعتراض نامه شما و ضمائم آن و نیز پرونده ارسالی از دانشگاه شیراز بدینوسیله به اطلاع میرساند که حکم شورای پذیرش دانشگاه شیراز در مورد شما بنا به: بند د ماده ۱ آئین‌نامه پذیرش دانشجویان تائید می‌گردد.

 

و با استناد به:

  • گزارش گروه تحقیق و نظر شورای پذیرش دانشگاه شیراز
  • شهود مورد وثوق شورای پذیرش دانشگاه شیراز
  • اسناد و مدارک موجود
  • اقرار خودتان
  • نظریه ارگانها و نهادهای قضائی و انتظامی

و با ادامه تحصیل شما در دانشگاه موافقت نمیشود.

در ضمن طبق آئین‌نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی نامه شماره ۱۷۲/م مورخ ۲۹ فروردین ۶۲ به شورای مرکزی پذیرش ابلاغ شده است، می‌توانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق‌دیپلم و معادل لیسانس دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

 

[مهر رسمی] شورای مرکزی پذیرش

[امضا]

رو‌نوشت: ریاست محترم دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]