[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ اجرای حکم:

بسمه تعالی

 

تاریخ صدور حکم : [ناخوانا]

شماره: ۳۵۶

 

جلسه هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش کرمان جهت رسیدگی به پرونده اتهامی آقای سید امان اله سیاح، فرزند سید محمد، شماره شناسنامه [حذف شده]  [حذف شده] ، تاریخ تولد ۱۳۲۲، تاریخ استخدام ۱۳۴۵، آخرین سمت دبیر، آخرین مدرک تحصیلی و رشته آن لیسانس شیمی گروه [۶]، پایه ۹ محل کار جیرفت، شماره مستخدم [حذف شده] با حضور ۳ نفر اعضای اصلی و ۲ نفر علی‌البدل در روز دوشنبه مورخ ۲۰دی‌ماه ۶۱ در محل هیأت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر [ناخوانا] گردید.

گردش کار

پرونده نامبرده باتهام عضویت در فرق ضاله بهائیت به این هیأت ارجاع گردیده از نامبرده خواسته شد که از خود دفاع نماید و نامبرده به بهائی بودن خود اعتراف و اینک پرونده‌اش تحت رسیدگی است .

نوع اتهام و اسناد اتهامی:

الف: طبق نامه ۲/ ۸۴۴۸ مورخ ۱۸ آبان ۱۳۶۱ آموزش و پرورش جیرفت نامبرده در ذیل نامه فوق‌الذکر [ناخوانا] نموده که متدین به دیانت بهائی هستم و هیچ تعهدی در قبال تبری نمی‌جویم و گزارش [ناخوانا] مورخ ۱۶ آذر ۱۳۶۱ آموزش و پرورش جیرفت به کرمان نیز مؤید همین مطلب است.

رأی هیأت

هیأت پس از مطالعه پرونده و اظهار مطلعین و دفاعیه متهم که صریحاً به بهائی بودن خود [اعتراف] و اظهار نموده که بهائی زاده بوده‌ام و [ناخوانا] از استخدام در آموزش و پرورش کاملاً برایم یقین [ناخوانا] آگاهی کامل بهائی شده‌ام جرم وی را بر اساس بند ۱ ماده ۱۹ قانون بازسازی منطبق و محرز و به استناد بند ۸ ماده ۲۹ و بر طبق بند ۱۱ ماده ۲۰ و به‌اتفاق آراء رأی بر انفصال دائم نامبرده از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت می‌دهند، ضمناً کسورات بازنشستگی به‌موجب مفهوم ماده [ناخوانا] قانون استخدام کشوری (استخدامش صحیح نبوده) بوی تعلق نمی‌گیرد.

رأی فوق بر اساس ماده ۴۷ قانون بازسازی نیروی انسانی به مدت ۱۵ روز از  تاریخ ابلاغ قانونی قابل [ناخوانا] در هیأت تجدیدنظر خواهد بود.

 عدم درخواست پژوهش در مهلت قانونی از هیأت مذکور رأی هیئت [ناخوانا] لازم الاجراء می‌باشد.

 

دبیر هیئت [ناخوانا]

رونوشت برابر اصل است.

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

کرمان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]