[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

۲۹ شهریور ۶۳

ریاست محترم اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

محترماً بعرض میرساند که در اواخر سال تحصیلی گذشته فرزند اینجانب را بنام سودابه و جمال حائری بنام بهائی بودن از دبیرستان اخراج نموده‌اند و با توجه باینکه در امتحانات متفرقه شرکت کرده و قبول شدند در تاریخ ۲۷ شهریور ۶۳ تقاضای ثبت نام از آموزش و پرورش شهرستان شد ولی متأسفانه ترتیب اثری ندادند لذا خواهشمندم مقرر فرمائید نسبت به ثبت‌نام نامبردگان اقدام لازم معمول فرمایند./.

 

با تقدیم احترام جعفر حائری

[امضا]

 

[مهر] [ورودیه به دفتر دبیرستان] - شماره ۲۱۲۳۸ - تاریخ ۲۹ شهریور ۶۳

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

این افراد چون در مدرسه تبلیغات فرقه ضاله بهائیت نموده‌اند اخراج شده‌اند.

۲۹ شهریور ۶۳

 

[مهر:] اندیکس شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]