[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی هوایی

(تلفن ----- (

ستاد نهاجا (اداری ک افسران)

وزارت دفاع جا (ا. بازرسی)

موضوع گزارش ستوانیکم اخراجی محمد احمدزاده عربی

 

 شماره ۲۰ - ۰۲- ۷۰۱ /الف

تاریخ ۲۸ شهریور ۶۳

پیوست -----

 

[ناخوانا] هفته : اختلافاتی که مشاهده میشود از ضعف ایمان است. امام خمینی

 

نامبرده بالا طی نامه شماره ۸۹-۱/ ۵-۶۰۳-۲۴ تیر ۵۹ آن وزارت بعلَت پیرو مسلک بهائی باستناد قانون منع استخدام کسانیکه متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۵۹ از خدمت ارتش اخراج و از طریق نهاجا در مورد اعاده ایشان هیچگونه اقدامی مقدور نمیباشد . م

 

 فرمانده نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرهنگ خلبان هوشنگ صدیق

 

 گیرنده.

سرکار محمد احمدزاده عربی جهت آگاهی .

 از طرف مدیر کارگزینی معاون اداری فرمانده نیرو سرهنگ ۲ ستاد

علم بیگی

[امضا]

آدرس : [آدرس] محمد احمدزاده عربی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]