[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

(شرکتهای مشمول مقررات استخدامی [شرکتهای] دولتی)

فرم ع – ۴۷ (۴-۵۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-نام شرکت دولتی: شرکت سهامی کارخانجات خانه‌سازی ایران

۲- کد شرکت: -----

۳- شماره مستخدم: [حذف شده]

۴- نام: آقای سروش

۵- نام خانوادگی: بهره‌مند

۶- نام پدر: حسن

۷- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده]

استان [حذف شده]

۸- محل تولد: [حذف شده]

۹- تاریخ تولد: روز ۲۳ ماه ۱۱ سال ۱۳۲۹

۱۰- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: فوق‌لیسانس معماری

۱۱- عنوان شغل مستمر: کارشناس معماری

۱۲- شماره شغل مستمر: ۱۹

۱۳- رسته: فنی و مهندسی

رشته: آرشیتکت

طبقه: ۲

۱۴- گروه: ۸

۱۵- پایه: ۳

۱۶- واحد سازمانی: مدیریت امور فنی

۱۷ محل خدمت: شهرستان تهران

استان تهران

۱۸ نوع حکم: انفصال دائم از خدمت

۱۹- شرح حکم:

نظر به عضویت شما در فرقه بهائیت که خارج از ادیان الهی بوده و منع استخدامی دارد و با توجه به غیبت‌ها و تاخیرات مکرر شما که در پرونده منعکس میباشد، ضمن اشاره به بند ۸ ماده ۲۹ لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی "عضویت فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته‌اند و یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد" موجب انفصال دائم از خدمت دولتی خواهد بود. مصوبه ۶۲۷ مورخ ۱۲ مهر ۶۱ از تاریخ ۱ اردیبهشت ۶۱ بخدمت شما در این شرکت خاتمه داده می‌شود. بدیهی است از تاریخ فوق [ناخوانا]

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۱- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- قابل پرداخت است.

۲۲- تاریخ اجرای حکم: ۱ [اردیبهشت] ۱۳۶۱

۲۳- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۶۱

شماره: ۵۱۰

۲۴- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: [ناخوانا]

عنوان شغل: رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]