[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

مدرسه راهنمائی تحصیلی نیما یوشیج دختران

 

شماره ----

تاریخ ۱۹ مهر ۶۳

پیوست ندارد

 

بسمه تعالی

به دایره راهنمائی منطقه ۶ تهران

از راهنمائی نیما یوشیج

احتراماً گواهی میشود خواهر شیوا بیضائی شاگرد کلاس دوم این آموزشگاه که تا تاریخ ۱۷ مهر ۶۳ مشغول بتحصیل بوده و بعلت بهائیت ازین مدرسه اخراج گشته %

با تشکر مسئول مدرسه راهنمائی نیما

احترام [زواروک]

[امضا روی مهر رسمی]

 

آدرس – آزادی جنب دانشکده دامپزشکی تلفن ۹۳۵۲۵۱

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]