[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره صفحه دفتر امتحانات -----

نام: شیده نام خانوادگی: هادی پور دانش‌آموز دبستان: بنت‌الهدی، پایه: سوم سال تحصیلی ۱۳۶۲-۱۳۶۱

[این فرم رونوشت کارنامه پایه سوم دانش‌آموز شیده هادی پور از دبستان بنت‌الهدی است که با معدل کل ۵. ۱۷ (از ٢٠) در پایه سوم سال تحصیلی ۱۳۶۲-۱۳۶۱ قبول شده. یادداشت دستنویسی در گوشۀ صفحه از مدیر مدرسه است.]

بسمه تعالی

شیده هادی پور دانش آموز کلاس چهارم این آموزشگاه به علت اینکه پدر و مادر ایشان عضو حزب ضاله بهائی می‌باشند به درخواست مادر ایشان پرونده تحویل ایشان گردید در تاریخ ۲۷ مهرماه ۶۲.

مدیر دبستان نبوت [مهر و امضا]

ضمناً متذکر می‌گردد که مادر ایشان به هیچ‌وجه تابع قانون و مقررات آموزشگاه نبوده به همین دلیل پرونده را گرفته.

  1. برنامه نماز جماعت

[مهر و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]