[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۱۸۶ تاریخ ١١  دی ۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع اتهام وابستگی به فرقه ضالۀ

گردش کار: پرونده اتهامی خانم شهین نام خانوادگی وفائی

فرزند محمدتقی متولد سال ۱۳۲۴ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از مشهد پست سازمانی مسئول اداری

سابقه کار ١١ سال محل کار [ناخوانا] شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات لیسانس علوم اداری متأهل/ مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ١١  دی ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

" رأی هیأت "

با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام / اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم/ جرائم نامبرده منطبق با

١ -عضویت فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵  مهر  ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ١٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد.

هیأت بدوی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۷۷۷۴

۱۴/

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]