[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ع – ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-شرکت دخانیات ایران

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم شهلا

۴- نام خانوادگی: راضی

۵- نام پدر: لطف اله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۱۱ ماه ۴ سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: ششم ابتدائی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: ماشین‌نویس، شماره پست: ۲۵۴۴

۱۱- رسته: اداری و مالی، رشته: -----، طبقه: -----

۱۲- گروه: ۵

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: دخانیات منطقه ارومیه

۱۵- محل خدمت: شهرستان ارومیه، استان آذربایجان غربی

۱۶ مجوز: ماده واحده، تاریخ: -----، شماره: -----

۱۷- نوع حکم: اخراج از خدمت

۱۸- شرح حکم: بر اساس‌نامه شماره ۳۵۷۲/ م – ۱۴ مهر ۶۰ استانداری آذربایجان غربی و موافقت شرکت بموجب اینحکم از تاریخ عدم حضور در سرویس اداری دخانیات منطقه ارومیه اخراج میشوید و از آن تاریخ ببعد دارای هیچگونه حقوق و سمتی نخواهید بود.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: بشرح ردیف ۱۸

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۱ دی ۱۳۶۰

شماره ۹۱۱۰۵

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: -----

عنوان پست ثابت سازمانی: از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]