[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: منطقه سوم دریایی خرمشهر. پرسنل

به: ریاست تدارکات فنی

موضوع: کارمند سارا گلشن

 

بسمه تعالی

[آرم]

ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی دریایی ملی

(تلفن: -----)

 

شماره: ۴۹/١٧٢/٠٢/

تاریخ: ۳ اردیبهشت‌ماه ۵۹

پیوست: -----

 

برابر امریه شماره ٣١/٠٣/٨٠٢- ۲۳ فروردین‌ماه ۵۹ غیرنظامیان یاد شده بالا بعلت گرایش به مسلک بهائی بنا بتصویب نامه هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنج نفری از خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج میگردند.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسویه حساب کامل مراتب یا به نامبردگان ابلاغ گردد.

 

فرمانده منطقه سوم دریایی خرمشهر: ناخدا دوم نوائی

 

گیرندگان:

گیرندگان ردیف‌های ۴-۵-۶-۱۲-۱۴-۲۳- آماد ر – اسناد – تعرفه – سازمان – دستور جهت آگاهی و هرگونه کار بایسته.

رونوشت برابر اصل است.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]