[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۱

تاریخ ۳ مرداد ۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نیرو

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله

گردش کار: پرونده اتهامی آقای ریاض اله نام خانوادگی ایقانیان فرزند عزت اله متولد سال ۱۰ دی ۱۳۱۰ شماره شناسنامه [۳] صادره از سمنان پست سازمانی سرپرست (کارشناس) سابقه کار ۲۲ سال محل کار واحد آب تهران شماره پرسنلی مستخدم [۲] - ۳۵۰۲۸ تحصیلات لیسانس زمین‌شناسی، متاهل توسط هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت در جلسه مورخ ۳ مرداد ۱۳۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه‌شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

«رأی هیئت»

با توجه به اقرار متهم و با توجه به سایر اوضاع‌ و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیئت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با بند ۱ ماده ۱۹ قانون بازسازی نیروی انسانی

۱-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع ‌بند ۱ ماده ۱۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ----- ماده ۲۹ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته بدولت محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر می‌باشد-----

هیئت بدوی:

[۵ امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]